Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht Je hebt het recht om je aankoop binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u een aankoop herroept, zullen wij de door ons verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar u. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen;

voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. 
We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen.

 

Eventuele kosten

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij anders overeengekomen. 
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen.