Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht Je hebt het recht om je aankoop binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen via deze formulier in te vullen en op te sturen (e-mail of post):

Formulier.docx

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Klanten hebben wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. 

Gevolgen van de herroeping

Als u een aankoop herroept, zullen wij de door ons verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar u. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen;

voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. 
We zullen het gehele bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de routermelding terug storten.